Çerez Politikası

Çerez Politikası
Muun Diamond Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Muun Diamond’’) https://www.muundiamond.com İnternet Sitesi” veya “Site”) internet sitemizde kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve geliştirmek amacıyla çerezler, pikseller ve web işaretçileri gibi çerez benzeri teknolojileri (tümü “Çerez” olarak anılacaktır) kullanıyoruz.


Sitemizin kullanımını kişiselleştirmek amacıyla çerezler ve yerel saklama teknolojileri kullanmaktayız. Teknolojilerin kullanımı, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.
 1. Çerez Nedir?
 2. Çerezler Ne İşe Yarar?
 3. Kullanım Amaçlarına Göre Çerez Çeşitleri
 4. Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği ve Hukuki Sebepler
 5. İnternet Sitemizde Kullanılan Çerezlerin Listesi
 1.     Çerez Nedir?

Çerez, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde cihazınıza depolanan küçük bir metin dosyasıdır. Çerezler, bir web sitesini ilk ziyaretiniz sırasında tarayıcınız aracılığıyla cihazınıza depolanabilirler. Aynı siteyi aynı cihazla tekrar ziyaret ettiğinizde tarayıcınız cihazınızda site adına kayıtlı bir çerez olup olmadığını kontrol eder. Eğer kayıt var ise, kaydın içindeki veriyi ziyaret etmekte olduğunuz web sitesine iletir. Bu sayede web sitesi, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğinizi anlar ve size iletilecek içeriği de ona göre tayin edebilir.

     B.Çerezler Ne İşe Yarar?

Temel olarak, çerezler internet sitelerinin işleyişi için veya daha etkin bir şekilde çalışmalarına destek olmak amacıyla kullanılır.
Ayrıca, çerezler internet sitesi yöneticilerine bilgi sağlamak için de kullanılır. Bu bilgiler, ziyaretçilerin internet sitesini nasıl kullandığı, hangi sayfalarda gezindiği ve sitedeki davranışları gibi konulara odaklanır. Bu yolla, analizler yapılarak, internet sitesinin kullanımı kişiselleştirilebilir.
Çerezler aynı zamanda pazarlama amaçlarıyla da kullanılabilir. Pazarlama çerezleri, satın aldığınız ve ilgilendiğiniz ürünlere göre size özelleştirilmiş reklamlar sunarak yardımcı olur.

İnternet sitemizde kullandığımız, zorunlu çerezler haricindeki çerezler için, kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve istedikleri zaman rızalarını değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır. Kullanıcılar çerez yönetim paneli üzerinden, internet sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini görebilmekte ve Zorunlu Çerezler dışında kalan tüm çerezler için “açık” veya “kapalı” seçenekleri ile tercihlerini belirleyebilmektedirler. Yine bu panel üzerinden kullanıcılar tercihlerini her zaman değiştirebilmektedirler.
     C.Kullanım Amaçlarına Göre Çerez Çeşitleri:

Muun Diamond internet sitesinde, platformlarında, uygulamalarında, kullanım amacına göre aşağıda belirtilen çerezleri kullanmaktadır:


(i) Operasyonel Amaçlı Çerezler (Zorunlu Çerezler): Site, platform, uygulama ve hizmetlerinin
idaresi ve güvenliği için gerekli olan çerezleri kullanabilir. Operasyonel amaçlar için kullanılan çerezlere örnek olarak, internet sitesi, uygulama ve platformlarda yer alan fonksiyonlardan yararlanılmasına olanak tanıyan teknolojiler ile bu mecralardaki düzensiz veya tehlikeli davranışları tespit etmek için kullanılan çerezler gösterilebilir. Bu tür çerezler, Site’nin çalışması için zorunlu olup devre dışı bırakılamaz.

(ii) İşlevselliğe Yönelik Çerezler: Site, platform, uygulama ve hizmetlerinin en verimli şekilde
kullanımını kolaylaştırmak ve bunları kullanıcılar için özelleştirmek amacıyla çerez kullanabilecektir.
İşlevsellik amacıyla kullanan çerezlere, kullanıcı bilgilerini ve tercihlerini hatırlamamızı sağlayan teknolojiler
örnek gösterilebilir.

(iii) Performansa Yönelik Çerezler: Site, uygulama, platform ve hizmetlerine ilişkin performansın artırılması ve ölçülmesi amacıyla da çerez kullanabilmektedir. Bu amaçla kullanılan çerezlere örnek olarak, kullanıcıların Site’yi, uygulama, platform ve hizmetlerini nasıl kullandığını anlamamızı ve kullanıcı davranışlarını analiz etmemizi sağlayan çerezler ile gönderdiğimiz iletiler ile etkileşime geçilip geçilmediğini anlamamıza imkân veren teknolojiler gösterilebilir.

(iv) Hedefleme ve Reklam Amaçlı Çerezler: Site, web sitemizde veya sitemiz haricindeki
mecralarda ürün ve hizmet tanıtımını yapmak, iş birliği yaptığımız ortaklarımızla birlikte size ilgili ve kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek, reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek için de çerezler kullanabilmektedir. Bu çerezler aracılığıyla bireysel ilgi alanlarınız için özelleştirilmiş ürünler ve hizmetlerle ilgili reklamlar sunmak üzere, çevrimiçi etkinlikleriniz hakkında bilgi toplayabiliriz. Bu amaçla, reklamlarımızın sunulduğu üçüncü taraf web sitelerinden de bilgi edinebiliriz. Üçüncü taraf reklam ağlarıyla çalıştığımız için, diğer web sitelerinde ve sosyal medya mecralarında bazı Muun Diamond reklamları görebilirsiniz.

     D.Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği ve Hukuki Sebepler

Operasyonel (Zorunlu) çerezler
, bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması, internet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesi) yerine getirilebilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5/2/(c) hükmü “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve KVKK’nın 5/2/(e) hükmü “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir.

Hedefleme ve reklam çerezleri, iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size ilgili reklamlar göstermek amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5/1 hükmü kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

İşlevsel çerezler, internet sayfamızı daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirmek (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) amaçlarıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5/1 hükmü kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

Performans çerezleri, istatistiki ölçümler yapılması, tekil ziyaretçilerin sayısının tahmin edilmesi ve dolayısıyla Site’nin iyileştirilmesi amacıyla KVKK’nın 5/2/(f) hükmü “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir.

    E.İnternet Sitemizde Kullanılan Çerezlerin Listesi

   Kesinlikle Gerekli Çerezler (Zorunlu Çerezler)

 • Localization: Ödeme ile bağlantılı olarak kullanılır.
 • keep_alive: Alıcı yerelleştirmesi ile bağlantılı olarak kullanılır.
 • _orig_referrer: Bu çerez, Shopify platformunda oluşturulan bir web sitesi tarafından kullanılır ve giriş sayfalarını takip etmek için kullanılır.
 • cart_currency: Bu çerez, mağaza ödemesi ile bağlantılı olarak Shopify tarafından oluşturulur.
 • cart_ts: Bu çerez, mağaza ödemesi ile bağlantılı olarak Shopify tarafından oluşturulur.
 • _y: Bu çerez, Shopify'ın analitik paketiyle ilişkilidir.
 • _landing_page: Bu çerez, Shopify platformunda oluşturulan bir web sitesi tarafından giriş sayfalarını takip etmek için kullanılır.
 • _shopify_y: Bu çerez, Shopify'ın analitik paketiyle ilişkilidir.
 • _s: Bu çerez, Shopify'ın analitik paketiyle ilişkilidir.
 • _shopify_s: Bu çerez, Shopify'ın analitik paketiyle ilişkilidir.
 • _shopify_fs: Bu çerez, Shopify'ın analitik paketiyle ilişkilidir.
 • _tracking_consent: Bir satıcının ziyaretçinin bölgesinde gizlilik kuralları oluşturması durumunda kullanıcının tercihlerini saklamak için kullanılır.
 • _shopify_sa_t: Bu çerez, Shopify tarafından oluşturulur ve pazarlama ve yönlendirmelerle ilişkili analitikler için kullanılır.
 • _shopify_sa_p: Bu çerez, Shopify tarafından oluşturulur ve pazarlama ve yönlendirmelerle ilişkili analitikler için kullanılır
 • _shopify_u: Bu çerez, Shopify tarafından oluşturulur ve müşteri hesap bilgilerini güncellemeyi kolaylaştırmak için kullanılır.
 • storefront_digest: Bu çerez, Shopify tarafından oluşturulur ve müşteri girişi ile bağlantılı olarak kullanılır.
 • checkout_token: Bu çerez, Shopify tarafından oluşturulur ve ödeme ile bağlantılı olarak kullanılır.
 • Secret: Bu çerez, Shopify tarafından oluşturulur ve ödeme ile bağlantılı olarak kullanılır.
 • _secure_session_id: Mağaza gezinmesi ile bağlantılı olarak kullanılır.
 • Secure_customer_sig: Bu çerez, Shopify tarafından oluşturulur ve müşteri girişi ile bağlantılı olarak kullanılır.
 • checkout_token: Bu çerez, Shopify tarafından oluşturulur ve ödeme ile bağlantılı olarak kullanılır.
 • Secret: Bu çerez, Shopify tarafından oluşturulur ve ödeme ile bağlantılı olarak kullanılır.
 • viewedOuibounceModal: Ek yardım" mesajının görüntülenip görüntülenmediğini hatırlamak için kullanılır.

   Performans Çerezleri

 • _ga : Bu çerez Google Analytics tarafından kullanıcıları ayırt etmek için ayarlanır. Bu kişisel olarak tanımlanamaz ve IP anonimleştirmeyi kullanır.
 • _gat : Bu çerez Google Analytics tarafından istek oranını azaltmak için ayarlanmıştır.
 • _gid : Bu çerez, ziyaretçinin internet sitesini nasıl kullandığına ilişkin istatistiksel veriler oluşturmak için kullanılan benzersiz bir kimliği kaydeder.
 • _fbp : Web siteleri arasındaki ziyaretleri depolamak ve izlemek için.
 • MUID: Web siteleri arasındaki ziyaretleri depolamak ve izlemek için.
 • Fr: Reklam dağıtımını veya yeniden hedeflemeyi sağlamak.
 • Ar_debug: Dönüşümleri depolamak ve izlemek için
 • DV : Reklam dağıtımını veya yeniden hedeflemeyi sağlamak.
 • Bh: reklam dağıtımını veya yeniden hedeflemeyi sağlamak.